Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Начало  »  За Habitat

Мисия

Българският клон на Habitat for Humanity е регистриран в България като Фондация „Подслон за човечеството”. Чрез своите дейности ние популяризираме идеята за адекватните жилищни нужди като основно човешко право и работим за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на мизерните жилищни условия. Подпомагаме разрешаването на жилищните проблеми на лица и семейства, които не притежават собствен дом и нямат достатъчно средства за закупуването, построяването или наемането на такъв, както и на лица, живеещи в неадекватни жилища, които нямат достатъчно средства, за да ги ремонтират и подобрят.
Хабитат популяризира идеите и принципите на организационното партньорство, общественото сътрудничество, доброволната работа, загрижеността и уважението към нуждите на другите.
Създавайки адекватна жилищна среда, ние способстваме изграждането на устойчиви общности и личностната реализация на хората от тези общности.
Работим с хора от всички обществени групи и в партньорство с различни граждански и държавни организации, компании и частни лица.

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.