Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Начало  »  Какво правим

Настоящи проекти

Жилищни подобрения за деца и семейства в риск

Програмата за финансово обучение

През юни 2008 Хабитат България се включи в програма за предоставяне на холистична подкрепа на деца и семейства в риск с цел деинституционализация и превенция на изоставянето. Наши партньори в програмата са Община Стара Загора, МБАЛ „Проф. Ст. Киркович” Стара Загора, Регионална дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора, Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора, Сдружение „Самаряни”, Сдружение „Свят без граници”, Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве и АРК България.

прочети повече »

Програма за жилищно микрофинансиране

Вече пет години Habitat for Humanity International работи в сътрудничество с холандската асоциация DIGH за разработването и финансирането на социални жилищни проекти проекти в България. Хабитат България получава финансовата подкрепа от DIGH и съвместно с Микрофонд е създаден Съвместен фонд жилищни подобрения, от който на семейства с ниски доходи се отпускат изгодни заеми за ремонт и енергийна ефективност.

прочети повече »

Програмата за финансово обучение

Програмата за финансово обучение

Като част от целта да подпомага семейства със сериозни жилищни нужди и в подкрепа на програмата за микрофинансиране, Хабитат България, предоставя обучителни семинари на семейства, които могат да кандидатстват за или са получили кредит от нашите партньори от Микрофонд. Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на Глобалната програма за финансово образование на Фондация Сити (Ситигруп). Участниците усвояват полезни знания, умения и нагласи, необходими за възприемането на добри практики по отношение на приходите, разходите, спестяванията, заемите и инвестициите на едно домакинство.

прочети повече »
Програмата за финансово обучение

Моят дом не е моята крепост

Хабитат България в сътрудничество с Фондация 'Център за Надежда' подемат инициативата ‘Моят дом НЕ Е моя крепост’ за съвместни действия със семейства на деца и младежи с двигателни увреждания с цел подобряване достъпността на техните жилища.

прочети повече »

Ремонти в кооперации и жилищни блокове

Ремонти в кооперации и жилищни блокове

Милиони хора в България живеят в блокове и кооперации, строени преди 40 - 50 години. В последно време поддръжката на тези сгради стана сериозно предизвикателство за собствениците. Хабитат България, в партньорство с Микрофонд АД, отпуска на сдруженията на собствениците заеми за ремонти на общите части на сградите, които да доведат до удовлетворяване на стремежа на семействата да живеят в чиста, красива и сигурна среда и постигане на енергийна ефективност.

Ремонти в малки населени места

Ремонти в малки населени места

Проектът отговаря на жилищните нужди на друга уязвима група - семейства с деца от малки населени места.

През последните 20 години в провиницията в България се наблюдава масова безработица, спадане на доходите и липса на всякакъв вид услуги. Въпреки че вече съществуват и по-големи селскостопански прозводители, стандартът на живот в селските райони е по-нисък от този преди 1990 година. Младите предпочитат да живеят в големите градове или в столицата заради по-добрите възможности за намиране на работа, а селата все повече обедняват и застаряват.

прочети повече »

Прекъсване на цикъла на бедността: холиситичен подход за развитие на общността

Прекъсване на цикъла на бедността

Адекватното жилище е важен елемент от всичко необходимо за да бъде прекъснат цикъла на бедността. За гарантирането на устойчивост при подобни инициативи, особено в извънредно бедни общности като тази на ромите от село Памукчии, би трябвало да се инвестират и допълнтелни усилия. Хабитат България започва изграждането на базови къщи за ромите, както и отпускането на средства за ремонт на съществуващия сграден фонд в селото.Заедно с партньорски организации ще разработим възможности за икономическо развитие и разкриване на работни места. Резултатите от проекта ще бъдат оценени и използвани при разработката на други инициативи за развитие на местни общности.

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.