Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Новини
Партньори
Сдружение "Самаряни"
 
Начало  »  Новини

509 лица с ниски доходи вече знаят как да правят семеен бюджет

Благодарение на обученията, които Хабитат България организира вече 4 години, 509 лица с ниски доходи придобиха житейски умения, особено необходими за преодоляване на трудностите в условия на криза.

Обучителният модул „ Планирай бъдещето си“ е разработен и адаптиран за нуждите на хора, които живеят с нисък месечен доход и има за цел да им предостави базисни знания относно финансовото планиране на семейния бюджет. Семинарите, които модулът съдържа са интерактивни и са основани на учене чрез практиката, така че материала е разбираем дори за хора, които участват за първи път или са с по-ниско образование. Чрез работа в малки групи върху казуси близки до ежедневието им, участниците лесно научават как да планират бъдещите си разходи, как да намалят излишните разноски, как да спестяват ефективно и как да вземат заеми и да ги управляват разумно.

Обучението е насочено към настоящи и потенциални клиенти по програмите за подобряване на жилищните условия на Хабитат България заедно с техни партньори от местни неправителствени организации. До този момент обучителният модул е представен в 17 населени места, като в някои от градовете са реализирани повече от едно обучение. За целия период от 2008 до 2012 година са организирани общо 35 събития.

Програмата „Планирай бъдещето си“ се осъществява благодарение на подкрепата на Citi Foundation и е съфинансирана по Програма „Овластяване на безвластните по време на криза“ – фаза 1 и 2 на „Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа” и Институт „Отворено общество”.

 

 

« назад

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.