Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Новини
Партньори
Сдружение "Самаряни"
 
Начало  »  Новини

Полезни обучения, даващи умения за справяне с реални житейски ситуации в условия на криза

През септември 2011г. Хабитат България в сътрудничество с Фондация „ Рома- Лом” започват провеждането на обучения за общността в гр.Лом. Обученията са част от проекта „Достоен дом за достоен живот”и целата им е да дадат практически умения на семейства от местната общност, с помощта на които те да се справят с реални житейски ситуации и да преодоляват трудностите в условия на криза.

Дейностите по проекта ще подпомогнат успешната работа за подобряване на жилищните условия на семейства от ромската общност в гр. Лом чрез създаването и финансирането от Хабитат България на револвиращ фонд за финансиране на жилищни подобрения за семейства с ниски доходи. Подобряването на жилищните условия ще доведе до пряко повишаване на хигиената, здравословното състояние, условията за образование и достойна интеграция на членовете на домакинствата-бенефициенти. В допълнение на предоставянето на безлихвени заеми за жилищни подобрения, по проекта ще бъдат проведени общо три обучения по основна финансова грамотност „Планирай бъдещето си” и една допълнителна среща за отчитане на постиженията и насърчаване на последващи стъпки.

„Планирай бъдещето си” е обучителен модул, по който Хабитат България работи вече 3 години. С него се предоставят базисни знания относно финансовото планиране на семейния бюджет. Участниците ще научат как да планират бъдещите си разходи, как да намалят излишните разходи, как да спестяват ефективно и как да вземат заеми и да ги управляват разумно.

Проектът „Достоен дом за достоен живот” е финансиран по Програма „ Овластяване на безвластните по време на криза – фаза 2” с подкрепата на „Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа” и Институт „Отворено общество”.

 

 

« назад

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.