Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Новини
Партньори
Сдружение "Самаряни"
 
Начало  »  Новини

Хабитат България с два нови партньора

От края на месец април и началото на месец май Хабитат България работи в сътрудничество с два нови партньора: Платформа АГОРА - Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива и Фондация "Рома-Лом".

В продължение на своята политика за разрастване и развитие, организацията сключи договор за удължаване на съвместната дейност с досегашните си партньори Плевенски обществен фонд – Читалища и Клуб на нестопанските организации – Търговище. В момента Хабитат България обсъжда продължаване на успешното си сътрудничество и със Сдружение "Амала-Приятели", град Дупница.

Хабитат България, заедно със свои партньорски организации, продължава успешната практика за микрофинансиране на жилищни подобрения в различни населени места в цялата страна. Фондовете, които фондацията поддържа и управлява с местните партньори, подпомагат хора, които нямат достъп до банкови услуги, като им предоставя безлихвени, краткросчни заеми за подобряване на жилищните им условия. Хората могат да се възползват многократно от услугата след погасяване на текущото си задължение. Към настоящият момент Хабитат действа в 7 населени места и подготвя откриването на фондове в 10 нови, като се стреми да развие устойчив модел за микрофинансиране в национален мащаб.

Допълнителна информация за новите партньори на Хабитат България може да откриете по-долу.

 

Платформа АГОРА - Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива

Платформа АГОРА - Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива е неправителствено, доброволно сдружение на физически и юридически лица. Регистрирано е като сдружение за извършване на общественополезна дейност по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през 2008 г. Платформа АГОРА работи активно за засилване ролята на читалището като гражданска организация и център за общностно развитие с културни, образователни, информационни, социални и граждански функции.

В платформа АГОРА освен физически лица членуват и четири сдружения: Асоциация "Съвременни читалища", "Плевенски Обществен Фонд - Читалища", "Читалищна асоциация за развитие - Юг" и Сдружение "Обединени читалища".

За допълнителна информация: www.agora-bg.org

 

Фондация "Рома-Лом"

Фондация "Рома-Лом" е организация с идеална цел, регистрирана в България през ноември 1996 г. по Закона за лицата и семействата, която работи за овластяване и подобряване на социалната еманципация на групите в неравностойно положение в региона на Северозападна България, със специално внимание към развитието на ромската общност. От 03 юни 2002 Фондация "Рома-Лом" е регистрирана по новия Закон за Юридически лица с Нестопанска Цел (ЗЮЛНЗ).

Мисията на Фондация "Рома - Лом" е да стимулира процеса на овластяване на изключените групи и на социална еманципация на общностите в неравностойно положение.

Фондация "Рома - Лом" работи за интеграция и социална еманципация на общностите в неравностойно положение, независимо от тяхната етническа принадлежност. Акцентът на дейността им пада върху развитието на ромската общност, защото тя е в най-тежко положение и същевременно е най-многобройна - с най-висок процент на концентрация в региона на Северозападна България (само за град Лом ромите са около 14000 души и представляват близо 50% от общото население на града).

За допълнителна информация: www.roma-lom.org

 

 

« назад

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.