Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Новини
Партньори
Сдружение "Самаряни"
 
Начало  »  Новини

Участвай в живота си!

През ноември 2010г Хабитат България в сътрудничество със Сдружение „Амала-Приятели” започват провеждането на обучения за общността в село Крайници, община Дупница. Обученията са част от проекта „ Участвай в живота си” и целата им е да дадат практически умения на семейства от местната общност, с помощта на които те да се справят с реални житейски ситуации и да преодоляват трудностите в условия на криза. От друга страна, чрез осъзнаване на необходимостта от образование и квалификация, участниците ще бъдат мотивирани да продължат образованието си. Това е една стъпка към прекъсване на цикъла на бедността, в който живеят много от семействата в региона.

 

Обученията ще бъдат на две теми: „ Планирай бъдещето си” и „Успешни на трудовия пазар”.

 

„Планирай бъдещето си” е обучителен модул, по който Хабитат България работи вече 2 години. С него се предоставят базисни знания относно финансовото планиране на семейния бюджет. Участниците ще научат как да планират бъдещите си разходи, как да намалят излишните разходи, как да спестяват ефективно и как да вземат заеми и да ги управляват разумно.

 

„Успешни на трудовия пазар” е нов модул, разработен от „Амала-Приятели”. Участниците ще бъдат обучени как успешно и ефективно да търсят и намират работа. Ще бъдат засегнати теми като: „Как да подам документи за работа”, „Интервюто за работа” „ Как да търся работа”.

На участниците ще бъдат зададени практически задачи, обратна връзка по които ще може да се даде на двете Последващи срещи, които ще се осъществят около два месеца след провеждане на обученията.

 

Проектът „ Участвай в живота си” е финансиран по Програма „ Овластяване на безвластните по време на криза” с подкрепата на „Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа” и Институт „Отворено общество”.

 

В следващите месеци ще ви разкажем повече за проведените обучения!

 

 

« назад

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.