Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Новини
Партньори
Сдружение "Самаряни"
 
Начало  »  Новини

Светът през 2030 г.: трима от всеки пет души живеят в градове, населението в гетата скача двойно, до 2 милиарда души

Провеждащата се в София Международна конференция на глобалната организация Habitat for Humanity International разглежда предизвикателствата и възможностите на урбанизацията

София, 28 май 2018 г.

Хората масово се местят в градовете, за да намират работа, като растежът на населението превишава темпа, в който градовете могат да отговорят на нуждата от жилища. В момента един от всеки седем души на планетата живее в неправомерно застроени и пренаселени градски територии, с недостатъчна инфраструктура, често без достъп до електричество, вода и канализация. До 2030 г. се очаква населението в бедните квартали по света да се удвои, достигайки 2 милиарда души.

Това бяха част от констатациите по време на първия ден на Международната конференция “Устойчиви градове: Нови предизвикателства и възможности пред общините”, организирана от българския клон на глобалната организация Habitat for Humanity International и провеждаща се под патронажа на Президента на Република България.

Поздрвителен адрес от Президента на Република България – г-н Румен Радев: „Срещи като днешната търсят подходящите решения. Те показват, че местните власти не са сами. Към техните усилия са съпричастни представители на различни институции, академични, професионални и граждански общности, дошли от различни краища на света.“

Конференцията, която продължава и утре, разглежда устойчивото развитие на съвременните градове в контекста на нарастващата урбанизация, климатичните промени и жилищните проблеми на съвременните градски територии и действията на общините за тяхното решаване.

Форумът се реализира в рамките на Build Solid Ground, глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://solidgroundcampaign.org

“До 2030 г. трима от всеки пет души ще живеят в градове. Урбанизацията е една от най-трансформиращите тенденции на века и може да е източник както на предизвикателства, така и на решения”, заяви Минчо Бенов – Национален директор на Хабитат България.

Участниците в конференцията, сред които над 120 местни и чуждестранни експерти на най-високо ниво, се обединиха около тезата, че всеки човек заслужава да има достоен дом и да се чувства защитен от заплахи към собствеността си. Присъстващите дискутираха, че урбанизацията поставя огромно предизвикателство пред устойчивостта по отношение на жилищното настаняване, но и че ако е добре планирана, тя може да служи като мощен инструмент за устойчиво глобално развитие.

Решение, което присъстващите експерти подкрепиха, беше обновяването на бедните квартали – а именно, нуждата от подобряване на условията на живот в неформалните селища по света, осигуряване на достъп до базови санитарни условия, и на достойно жилище в дългосрочен план.

Експертите коментираха и нуждата от подобряване на правата върху земята в световен мащаб – съществен проблем в контекста на урбанизацията е, че 75% от хората в света нямат подходяща документация за земята, на която живеят и милиони живеят в постоянен страх от изселване, нежелаейки да напускат домовете си, в които са живели понякога цял живот. Споделено мнение беше, че с осигурена собственост или право на ползване, хората живеят без страх от изселване и инвестират повече в своите семейства, общности и бъдеще.

По време на първия ден на конференцията бяха дискутирани и промените в климата и необходимостта от подобряване на енергийната ефективност на жилищата, включително чрез имплементиране на общинско ниво на практики за намаляване на енергийната бедност, както и такива с принос за смекчаване промените в климата.

Конференцията продължава и на 29 май в хотел Хилтън в София, и е отворена за представители на медиите. Част от темите, които ще бъдат дискутирани по време на втория ден, включват иновативните подходи за териториално планиране; както и възможностите за финансиране на предизвикателствата пред градската среда и на иновационните дейности в градовете. Цялата програма на събитието: http://short.bg/BFVAQ

---

За конференцията

Международната конференция “Устойчиви градове: Нови предизвикателства и възможности пред общините” е под патронажа на президента на Република България и е подкрепена от Посолството на Кралство Нидерландия в България, Националното сдружение на общините в Република България, Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, Коалиция за подобряване на жилищните условия „Достоен дом“, институции, общини и НПО. Форумът се реализира в рамките на проект “Build Solid Ground”, одобрен и финансиран по направление Development education and awareness raising (DEAR) към EC Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO).

За контекста

Държавите в света са все по-силно водени от желанието да възродят глобалния ангажимент за устойчива урбанизация:

● Глобалните цели за развитие (Sustainable Development Goals) на Организацията на обединените нации, приети в Ню Йорк през септември 2015 г., включват SDG 11: Устойчиви градове и общности.

● Новият Градски дневен ред (The New Urban Agenda) бе приет през октомври 2016 г. в Кито, Еквадор, по време на третата глобална конференция на Обединените нации за жилищни политики и устойчиво градско развитие (Habitat III).

● Градският дневен ред на ЕС (The Urban Agenda for the EU) беше приет по време на Холандското председателство на ЕС, на 30 май 2016г., с Пактът от Амстердам.

За кампанията и организацията

Build Solid Ground е глобалната застъпническа кампания на Habitat for Humanity за достъп до жилище и жилищни права, работеща в над 30 страни по света. http://solidgroundcampaign.org

Хабитат България е националната организация на Habitat for Humanity International - глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. http://www.habitatbulgaria.org/

 

 

« назад

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.