Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Новини
Партньори
Сдружение "Самаряни"
 
Начало  »  Новини

УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ - НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД ОБЩИНИТЕ

Международна конференция

28 – 29 Май 2018, хотел Хилтън София, България

През м. септември 2015г., по време на Срещата на върха по устойчивото развитие в Ню Йорк, Организацията на обединените нации прие нова програма за развитие, наречена: „Да преобразим света: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие”. В документа бяха формулирани 17 глобални цели за развитие и в частност, Глобална цел 11: Устойчиви градове и общности.

Защо темата за градовете е толкова важна? До 2030 г. 3 от всеки 5 души ще живеят в градовете, което прави урбанизацията една от най-трансформиращите тенденции на 21-ви век. Тази безпрецедентна ера на нарастваща урбанизация има огромно въздействие върху населението, икономиката, околната среда и хуманитарните аспекти на градовете по целия свят, независимо дали са развити или развиващи се. Тази тенденция поставя и огромно предизвикателство за устойчивостта на населените места по отношение на жилищното настаняване. През м. Октомври 2016 г. в Кито, Еквадор, по време на третата глобална конференция на Обединените нации за жилищни политики и устойчиво градско развитие (Habitat III), се събраха над 167 държави, които водени от желанието да възродят глобалния ангажимент за устойчива урбанизация, приеха Новия градски дневен ред. По време на Холандското председателство на ЕС, на 30 май 2016г., бе приет Пактът от Амстердам, който установи Градският дневен ред на ЕС (The Urban Agenda for the EU).

Въз основа на тези тенденции "Habitat for Humanity" организира международна конференция "УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ - Нови предизвикателства и възможности пред общините", която да разгледа устойчивото развитие на съвременните градове в контекста на нарастващата урбанизация, климатичните промени и жилищните проблеми на съвременните градски територии и действията на общините за тяхното решаване.

Форумът се реализира в рамките на проект “Build Solid Ground”, одобрен и финансиран по направление Development education and awareness raising (DEAR) към EC Directorate-General for International Cooperation and Development (DG DEVCO). Международната конференция е под патронажа на президента на Република България и е подкрепена от Посолството на Кралство Нидерландия в България, Националното сдружение на общините в Република България, Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, Коалиция за подобряване на жилищните условия „Достоен дом“, институции, общини и НПО.

Линк за регистрация: https://goo.gl/forms/TJLkeTZfJr9d3FEz2

Програмата на конференцията може да бъде видяна тук: http://short.bg/BFVAQ

 

 

« назад

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.