Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Новини
Партньори
Сдружение "Самаряни"
 
Начало  »  Новини

Ново партньорство със СНЦ Еквилибриум

През март 2017г. Хабитат България стартира ново партньорство със СНЦ „Еквилибриум“ – гр.Русе по програмата „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца”, която се осъществява с с финансовата подкрепа на Фондации „ВЕЛУКС".

Чрез програмата се дава възможност на семейства с ниски доходи, живеещи при лоши жилищни условия да подобрят условията си на живот. Механизмът на предоставяне на тази подкрепа е чрез осъществяване на партньорство с местни неправителствени организации, работещи активно с уязвими групи и общности в риск от бедност. Хабитат България капитализира револвиращи фондове за жилищни подобрения към местните партньори, които предоставят малки суми като безлихвени заеми на семейства, отговарящи на критериите на програмата, за извършване на приоритетни ремонти.

Фондът за жилищни подобрения, предоставен на местната организация е в размер на 15 000 лева, като за първата година на партньорство сме си поставили за цел да подпомогнем около 40 семейства с деца. СНЦ „Еквилибриум“ е голяма, реномирана организация, която работи активно с деца в риск и техните родители, приемни родители и осиновители, както на територията на община Русе, така и в общини Сливо поле и Тетевен.

Първата група клиенти от гр. Русе бяха идентифицирани, обсъдени и одобрени за финансиране през март, вече се подготвя и втора група.

Повече за СНЦ Еквилибриум може да научите от http://eq-bg.org/bg/

Сдружение „Еквилибриум“ управлява 10 социални услуги в Русе и Бяла: 5 къщички от семеен тип, като 3 от тях за деца и младежи с тежки увреждания, една в гр. Бяла – с деца, изведени от Домове за деца лишени от родителска грижа, а една е за бебета с тежки увреждания, които се нуждаят от постоянни медицински грижи. Управляваме и пет консултативни социални услуги в общността, които помагат на деца от 0 до 18 години с увреждания, проблемно поведение, приемни деца, осиновители и осиновени деца, деца и семейства, живеещи в крайна бедност и изолация или в криза.

Основната мисия на СНЦ “Еквилибриум” е:

* Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния;

* Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето.

* Предоставяне на социални услуги за деца, младежи и семейства в риск, активно участие в реформата на грижата за деца в България.

 

 

« назад

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.