Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Новини
Партньори
Сдружение "Самаряни"
 
Начало  »  Новини

П О К А Н А за участие в работна среща и Общо събрание на коалиция „Достоен дом“

На вниманието на членовете и наблюдателите на Националната коалиция за подобряване на жилищните условия „Достоен дом“

Уважаеми дами и господа,

Както ви информирахме по електронна поща, на 15.02.2017г., от 13.30 часа в конферентната зала на Дома на архитектите в България, ІІ-ри етаж, на ул.”Кракра” 11, гр. София, ще се проведе работна среща и Общо събрание на Националната коалиция за подобряване на жилищните условия в България “Достоен дом”. Каним всички членове и наблюдатели на Коалиция „Достоен дом“ да участват в:

13.30 – 14.30ч. Работна среща на коалицията с представители на МРРБ и Националния център за териториално развитие с фокус:

1. Разработване на нова Национална жилищна стратегия и възможности за сътрудничество с експертите на коалицията;

2. Концепция на МРРБ за продължаване на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

14.30-15.30ч. Общо събрание на Коалиция „Достоен дом“ при следния дневния ред:

1. Отчет за дейността на коалицията

2. Избор на Координатор на коалицията за следващия 3-годишен период

3. Определяне на приоритети в работата на коалицията и планиране дейността й за 2017г.

4. Разни

За участие в работната среща и общото събрание може да има повече от 1 представител на организация, но от името на организацията гласува само едно лице. Моля да потвърдите броя на участниците на email dobrudjalieva@hfh.bg или на тел. 0897 899 966, Ася Добруджалиева, мениджър проекти в Хабитат България.

Минчо Бенов

Директор на Хабитат България и

Координатор на Коалиция „Достоен дом“

 

 

« назад

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.