Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Новини
Партньори
Сдружение "Самаряни"
 
Начало  »  Новини

„Българският език – предпоставка за успешна интеграция“ 2

След успешната пилотна инициатива от миналата година НЧ „Васил Левски- 1965“- гр. Кюстендил продължава да провежда допълнителни занимания по български език и литература с деца от I-IV клас, които имат затруднения с усвояването на учебния материал.

През 2017 г. проектът „Българският език – предпоставка за успешна интеграция“-2 ще продължи в ОУ „Даскал Димитрий“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ “Св.Паисий Хилендарски“ и ОУ „Ильо Войвода“. В заниманията ще се включват основно деца, произхождащи от бедни ромски семейства, които имат нужда да подобрят значително уменията си да ползват български език. Недоброто владеене на книжовния език е една от основните причини децата да имат затруднения при разбирането и усвояването на учебния материал и да постигат по-ниски резултати от съучениците си. А проблемите с овладяването на езика произлизат от много фактори, сред които изолираната среда, в която растат, ниската образованост на възрастните в семейството и неоценяването на образованието като ценност.

Заниманията ще се осъществяват в извънкласно време, под формата на часове за игра и забавления. Във всяко училище ще има по една група от 10-14 деца, които за времето на проекта ще покрият 30 учебни часа в рамките на три месеца – от януари до април. Ще се акцентира върху индивидуалния подход към всеки ученик.

Миналата година пилотната инициатива се проведе в НУ,,Св.Св. Кирил и Методий“, с.Раждавица. Благодарение на изключително позитивните резултати от работата ни там, а именно, че всички деца, участвали в проекта преминаха успешно изпита на Националното външно оценяване, тази година извънкласните занимания се финансират от Община Кюстендил, а НЧ „Васил Левски 1965“ има възможност да включи в своята инициатива нови училища, в които учат голям процент ромски деца.

За да постигне своите намерения Читалището ще работи активно и за мотивирането на родителите на децата, включени в проекта. Досегашният ни опит показва, че тяхното участие е от огромно значение, тъй като те могат най-успешно да насърчат и подкрепят своите деца да продължат образованието си, което в дългосрочен план ще повиши възможностите им за социализация и интеграция в българското общество. Родителите ще бъдат поканени на две изнесени родителски срещи, които ще се проведат на място, в общността, в която живеят.

В края на учебната година ще се организира концерт, на който децата ще могат да демонстрират наученото. С организирането на такива масови училищни събития се стремим и да приобщим родители, учители и ученици и да улесним общуването между тях.

Инициативата се финансира от Хабитат България с финансовата подкрепа на Фондации „ВЕЛУКС“ и е продължение на едно успешно дългогодишно партньорство, а именно – програмата за микрофинансиране на жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, чрез която се дава възможност на семейства, живеещи при лоши жилищни условия да извършат ремонти за подобряване условията в дома си. В рамките на тази 5-годишна програма на местните партньори се предоставя допълнително финансиране за осъществяване на социални и общностни инициативи за децата, с които работят. По този начин, в дългосрочен план ще се максимизира цялостното въздействие на програмата и семействата ще получат подкрепа за комплексно решаване на поне няколко от многобройните си текущи проблеми.

***

Фондациите ВЕЛУКС са благотворителни неправителствени фондации, които осигуряват финансиране на научни, културни, артистични и социални проекти. Създадени са през 1981 г. от Вилум Кан Расмусен, и имат възможност да спонсорират благотворителни каузи благодарение на приходите на VKR Holding A/S и други активи. Повече за дейността на фондациите може да видите на техния уебсайт: www.veluxfoundations.dk

***

Хабитат България /Фондация „Подслон за човечеството”/ е национална организация на Habitat for Humanity International, чиято визия е свят, в който всеки има достойно жилище. От основаването си през 1976 г. до сега, международната организация е помогнала на повече от 6.8 милиона души да бъдат по-силни, стабилни и независими чрез жилищно подпомагане, включително строителство на нови домове, реновиране и ремонти, както и чрез разширяване на достъпа до по-добри жилищни условия чрез своите продукти и програми.

Хабитат България е създадена през 2001 год. и за периода от 15 години е успяла да предостави услуги за подобряване на жилищните условия и развитие на общността на над 5 000 семейства в 24 населени места. Организацията популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на жилищната бедност. Подробна информация за дейността на фондацията можете да получите на: www.facebook.com/HabitatForHumanityBulgaria

***

Народно читалище „Васил Левски - 1965” е местна организация, основана през 1965г. Читалището се намира на 3 км от гр. Кюстендил и е единственото културно-просветно средище за ромския квартал и място, където жителите му могат да получат актуална информация и координация за касаещи ги проблеми и нужди. Целите на читалище „Васил Левски” е да задоволява потребностите на хората от квартала, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, поддържане, обогатяване и популяризиране на обичаите и традициите на българите и ромите, разширяване на знанията на населението и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата възпитание и утвърждаване на националното самосъзнание допринасяне за социалната интеграция на ромите в България, като се повишава гражданската им отговорност и активност.

 

 

 

« назад

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.