Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Новини
Партньори
Сдружение "Самаряни"
 
Начало  »  Новини

Заедно градим своето бъдеще

Сдружение „Амала-Приятели“, Дупница ще помогне на деца от уязвими общности, непосещаващи детска градина, да придобият необходимите емоционални, социални и познавателни умения.

Това е втора поредна проектна инициатива, финансирана от Хабитат България с финансовата подкрепа на Фондации „ВЕЛУКС“, в рамките на проект „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца” .

Ромските деца са с най-висок процент на отпадане от училище, в община Дупница около 80% от тях не посещават детска градина. Редица проучвания доказват, че ранното детско образование и развитие е решаващо за постигане на добро ниво на социална и икономическа интеграция и успех във всички сфери на живота.

С този малък проект организацията цели да обхване 35 деца, които не посещават детска градина, на възраст 4-6 години от кварталите Каваклия, Спартак и ул.Джерман в гр. Дупница, както и техните родители. Ще бъдат сформирани 3 групи от различни възрасти, с които ще се провеждат занимания 3 пъти в седмицата. Заниманията ще подпомагат формирането на социални, емоционални, образователни и физически умения, ще бъдат водени от педагог и ще се провеждат в помещения, намиращи се в близост до кварталите, където ще се работи. Особено се залага на създаването на уютна и приятна обстановка за учене и игра и използването на интерактивни методи. В някои от заниманията ще бъдат използвани и похвати от Монтесори педагогиката.

Специално внимание ще бъде отделено на овладяването на правилната реч и изучаването на български език, тъй като свободното владеене на българския език е основна предпоставка за успешния старт в училище на малките ученици.

В процеса на работа с деца от уязвими групи ще бъдат включени и 3-ма общностни медиатора, които ще придружават децата от домовете им до занималнята и обратно и ще фасилитират комуникацията между педагози, родители и деца.

Както и миналата година, и сега ще се работи в посока създаването на умения у родителите на децата, така че те да станат по-пълноценни родители, да подпомагат децата си в училищния процес и да осъзнаят образованието като ценност и необходимост за съвременния човек. Родителската академия ще има общо 16 занимания, като темите ще бъдат инициирани и от самите родители, в зависимост от техните потребности и желания.

В рамките на проекта ще се организират и масови общностни активности – кулинарни изложби, концерти, посещения на куклен театър, излети, чиято цел ще е да сплоти общността и да стимулира допълнително децата и техните родители.

Механизмът за финансиране на малки проектни инициативи на местните партньори на Хабитат България допълва и разширява ефекта на социална подкрепа на програмата за микрофинансиране на жилищни подобрения на семейства с ниски доходи. По този начин, в дългосрочен план се максимизира цялостното въздействие на програмата и семействата получават подкрепа за комплексно решаване на поне няколко от многобройните си текущи проблеми.

***

Фондациите ВЕЛУКС са благотворителни неправителствени фондации, които осигуряват финансиране на научни, културни, артистични и социални проекти. Създадени са през 1981 г. от Вилум Кан Расмусен, и имат възможност да спонсорират благотворителни каузи благодарение на приходите на VKR Holding A/S и други активи. Повече за дейността на фондациите може да видите на техния уебсайт: www.veluxfoundations.dk

Хабитат България /Фондация „Подслон за човечеството”/ е национална организация на Habitat for Humanity International, чиято визия е свят, в който всеки има достойно жилище. От основаването си през 1976 г. до сега, международната организация е помогнала на повече от 6.8 милиона души да бъдат по-силни, стабилни и независими чрез жилищно подпомагане, включително строителство на нови домове, реновиране и ремонти, както и чрез разширяване на достъпа до по-добри жилищни условия чрез своите продукти и програми.

Хабитат България е създадена през 2001 год. и за периода от 15 години е успяла да предостави услуги за подобряване на жилищните условия и развитие на общността на над 5 000 семейства в 24 населени места. Организацията популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на жилищната бедност. Подробна информация за дейността на фондацията можете да получите на: www.facebook.com/HabitatForHumanityBulgaria

Сдружение „Амала - Приятели” е създадено през 2003г. и работи на местно, регионално и национално ниво в партньорство с държавни институции и други граждански организации. Дейностите на организацията са фокусирани в пет основни направления: Повишаване на образователния статус на ромските ученици; Насърчаване и подпомагане на младежи от различни социални и етнически групи към активно участие в обществения и социален живот и личностната им реализация; Повишаване на икономическата активност и интегриране на уязвимите, неактивни и обезкуражени лица на пазара на труда; Съхраняване и развитие на културата на различните етноси и Застъпничество. Една от основните цели на нашата организация е насърчаване на сътрудничеството между местната общност и държавните институции за решаване проблемите на общността. Мисията ни е местна общност изградена върху взаимоуважението и подкрепа за уязвимите. Сдружението е активен член на ОССЕИВ и на постоянната комисия по заетост и образование към ОА гр. Кюстендил. Подробна информация за дейността на организацията можете да получите на: www.facebook.com/amala - priateli

 

 

« назад

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.