Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Новини
Партньори
Сдружение "Самаряни"
 
Начало  »  Новини

Детска къща „Слънчеви усмивки“ продължава дейността си и през тази учебна година

Клуб на нестопанските организации – Търговище продължава инициативата, благодарение на която деца от кв. Малчо Малчев в гр. Търговище ще придобият важни социални и образователни знания и умения.

Детска къща „Слънчеви усмивки“ бе създадена през 2015 година от Клуб на нестопанските организации – Търговище в рамките на малък проект, финансиран от Хабитат България с финансовата подкрепа на Фондации „ВЕЛУКС“.

Миналата година Детската къща се настани в помещения, предоставени от ОУ „Н. Й. Вапцаров“ в кв. Малчо Малчев. Благодарениe на финансирането по проекта и с помощта на местни доброволци помещението беше реновирано и оборудвано с масички, столове, рафтчета и играчки. За деветте месеца на изпълнение на проекта 41 деца на възраст от 3 до 12 години бяха включени в двете извънкласни групи и другите дейности, а 66 родители се включваха както в заниманията с децата, така и в групите за родителски умения.

Детската къща, която функционира вече 1 година стана естествен център в квартала, в който се събират деца и техните родители. Близостта до общността, сигурната защитена среда и неформалната обстановка за учене и игра изградиха доверие в отношенията между екип, родители и деца.

Като продължение на тази успешна инициатива, от октомври 2016 до юни 2017, всяка събота 25 деца от квартала отново ще се срещат със специалисти и с тяхна помощ ще учат за себе си и за заобикалящият ги свят, ще наваксват пропуснатия в училище материал и ще общуват на български език. Заниманията ще бъдат в две групи, разделени на предучилищна и начална училищна възраст. С по-малките ще се работи за подготовка и адаптиране към детската градина и училище и за познавателното, езиковото, социалното, емоционалното и творческото им развитие. По-големите ще имат възможност да получат помощ за усвояването на училищния материал, както и на българския език.

Всеки месец двете групи ще посещават постановки на Кукления театър като това първо докосване до театъра като изкуство ще спомогне за изграждане на умения за социално общуване. Предвижда се и организирането на еднодневна екскурзия до гр. Русе с познавателна цел, както и провеждането на тържество за края на учебната година.

Механизмът за финансиране на малки проектни инициативи на местните партньори на Хабитат България допълва и разширява ефекта на социална подкрепа на програмата за микрофинансиране на жилищни подобрения на семейства с ниски доходи. По този начин, в дългосрочен план ще се максимизира цялостното въздействие на програмата и семействата ще получат подкрепа за комплексно решаване на поне няколко от многобройните си текущи проблеми.

***

Фондациите ВЕЛУКС са благотворителни неправителствени фондации, които осигуряват финансиране на научни, културни, артистични и социални проекти. Създадени са през 1981 г. от Вилум Кан Расмусен, и имат възможност да спонсорират благотворителни каузи благодарение на приходите на VKR Holding A/S и други активи. Повече за дейността на фондациите може да видите на техния уебсайт: www.veluxfoundations.dk

Хабитат България /Фондация „Подслон за човечеството”/ е национална организация на Habitat for Humanity International, чиято визия е свят, в който всеки има достойно жилище. От основаването си през 1976 г. до сега, международната организация е помогнала на повече от 6.8 милиона души да бъдат по-силни, стабилни и независими чрез жилищно подпомагане, включително строителство на нови домове, реновиране и ремонти, както и чрез разширяване на достъпа до по-добри жилищни условия чрез своите продукти и програми.

Хабитат България е създадена през 2001 год. и за периода от 15 години е успяла да предостави услуги за подобряване на жилищните условия и развитие на общността на над 5 000 семейства в 24 населени места. Организацията популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на жилищната бедност. Подробна информация за дейността на фондацията можете да получите на: www.facebook.com/HabitatForHumanityBulgaria

Клубът на НСО Търговище е създаден през 1997 г. и към момента обединява 26 неправителствени организации от област Търговище. Мисията на организацията е да работи за утвърждаване ценностите на гражданското общество в Търговище и региона чрез развитие на силен и независим граждански сектор; овластени и информирани граждани; споделени ценности и трайни връзки – между самите субекти на гражданското общество и между Третия сектор, държавните институции и бизнеса. Основните направления в работата на Клуба са: Подкрепа за социално включване и просперитет на различни уязвими групи, вкл. и ромската; Пълноценно участие на НПО в процесите на вземане на решения; Активно включване на общността в решаването на обществено значими проблеми; Развитие на доброволчество сред младите хора. Организацията ни е член на Национална мрежа за децата и Форум Гражданско участие. https://www.facebook.com/clubngo

 

 

« назад

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.