Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Новини
Партньори
Сдружение "Самаряни"
 
Начало  »  Новини

„Българският език – предпоставка за успешна интеграция“

На 10 ноември 2015г. бе даден официално старт на нова инициатива на „Васил Левски- 1965“- гр. Кюстендил, с която се цели да се подпомогне цялостната учебна подготовка на част от учениците в начален етап на образование 1-4 клас от ромски произход, учещи в Начално училище ,,Св.Св. Кирил и Методий“ с.Раждавица. Успешното изпълнение на проекта ще доведе и до създаване на успешен модел за подготовка и реализация на ученици от ромски произход в началноучилищен етап на подготовка.

Инициативата се финансира от Хабитат България с финансовата подкрепа на Фондации „ВЕЛУКС“ и е продължение на едно успешно дългогодишно партньорство, а именно – програмата за микрофинансиране на жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, чрез която се дава възможност на семейства, живеещи при лоши жилищни условия да извършат ремонти за подобряване условията в дома си. В рамките на тази 5-годишна програма на местните партньори се предоставя допълнително финансиране за осъществяване на социални и общностни инициативи за децата, с които работят. По този начин, в дългосрочен план ще се максимизира цялостното въздействие на програмата и семействата ще получат подкрепа за комплексно решаване на поне няколко от многобройните си текущи проблеми.

Инициативата в Кюстендил „Българският език – предпоставка за успешна интеграция“ ще се проведе съвместно с Начално училище ,,Св.Св. Кирил и Методий“ с.Раждавица, тъй като учениците са основно от ромски произход, произлизащи от семейства живеещи в крайна бедност, които почти не говорят български език.

С този малък проект се цели да се помогне на 20-25 ученици чрез интезивно допълнително обучение по български език, както и да се подпомогне по-нататъшното им продължаване в по – горен курс на образование (прогимназиален етап 5-8 клас).

За да постигне своите намерения Читалището ще работи усилено за мотивирането на родителите на децата, включени в проекта. Тяхното участие е от огромно значение, тъй като те могат най-успешно да насърчат и подкрепят своите деца да продължат образованието си, което в дългосрочен план ще повиши възможностите им за социализация и интеграция в българското общество.

Предвидена е работа с две групи от по 12 – 13 ученика. През първите три месеца дейностите ще бъдат насочени към идентифициране на пропуските в знанията на учениците, включени в проекта. Децата ще имат по няколко учебни часа седмично за подготовка , ще се акцентира върху индивидуалния подход към всеки ученик. Занятията ще започнат от месец декември и ще продължат до средата на месец март. След идентифицирането на пропуските в знанията на учениците през първите три месеца от проекта, усилията ще бъдат насочени към надграждане на учебния материал през оставащото време на проекта.

Планира се поне веднъж в месеца да се провеждат изнесени уроци - сред природа и чрез откъсване от дома и училищната среда. По време на тези занимания ще се прави проверка на осъществения прогрес и ще се наваксват пропуските.

С цел мотивиране и активно участие на родителите в проекта ще бъдат организирани и няколко изнесени родителски срещи – дискусии в квартала, в който живеят те - кв.,,Изток“, на които всеки родител ще бъде индивидуално информиран за напредъка на неговото дете.

С този малък проект се надяваме да бъдат постигнати трайни резултати, да се подпомогне цялостната учебна подготовка на поне 25 деца от гр. Кюстендил и да се допринесе за по-пълноценното включване на техните родители в процеса на образоване и възпитаване.

Народно читалище „Васил Левски - 1965” е местна организация, основана през 1965г. Читалището се намира на 3 км от гр. Кюстендил и е единственото културно-просветно средище за ромския квартал и място, където жителите му могат да получат актуална информация и координация за касаещи ги проблеми и нужди. Целите на читалище „Васил Левски” е да задоволява потребностите на хората от квартала, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, поддържане, обогатяване и популяризиране на обичаите и традициите на българите и ромите, разширяване на знанията на населението и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата възпитание и утвърждаване на националното самосъзнание допринасяне за социалната интеграция на ромите в България, като се повишава гражданската им отговорност и активност.

 

 

« назад

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.