Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Новини
Партньори
Сдружение "Самаряни"
 
Начало  »  Новини

Детска къща „Слънчеви усмивки“ стартира с финансовата подкрепа на Хабитат България и Фондации "ВЕЛУКС"

Клуб на Нестопанските организации – Търговище стартира нова проектна инициатива, благодарение на която деца от кв. Малчо Малчев в гр. Търговище ще придобият важни социални и образователни знания и умения.

Инициативата се финансира от Хабитат България с финансовата подкрепа на Фондации „ВЕЛУКС“ и е продължение на едно успешно дългогодишно партньорство, а именно – прогамата за микрофинансиране на жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, чрез която се дава възможност на семейства, живеещи при лоши жилищни условия да извършат ремонти за подобряване условията в дома си.

В рамките на тази 5-годишна програма на местните партньори се предоставя допълнително финансиране за осъществяване на социални и общностни инициативи за децата, с които работят. По този начин, в дългосрочен план ще се максимизира цялостното въздействие на програмата и семействата ще получат подкрепа за комплексно решаване на поне няколко от многобройните си текущи проблеми.

Инициативата в Търговище - Детска къща „Слънчеви усмивки“ ще подкрепи деца от началния училищен курс за овладяване на български език и постигане на по-високи успехи в училище, като в същото време ще спомогне за повишаване на родителския капацитет и уменията на родителите да общуват и играят с децата си. Детската къща ще бъде обособено място в квартал „Малчо Малчев“, където деца и родители ще могат да играят и общуват заедно. Помещението ще бъде реновирано и оборудвано с кът за игра. През учебната година, в съботните дни, ще се провеждат групи за игра и допълнителни занимания за овладяване на учебния материал. Те ще се водят от екип от педагог, консултант ранно детско развитие и психолог. Децата ще имат възможност по интерактивен начин да усвоят знания и умения за обкръжаващия ги свят, да обогатят речниковия си запас от думи на български език и да наваксат минимума от учебния материал за съответния клас от начален етап.

Заниманията в Детската къща ще са обособени в две възрастови групи – „Весела игротека“ за деца от 3 до 7 години и „Магията на думите“ за деца от началния курс на обучение (1-4 клас). В групата за по-малките, децата, заедно със своите родители, ще се събират 3 пъти месечно. Играта е основния начин, по който децата усвояват нови знания за заобикалящата ги действителност и усвояват умения за живота. Структурираните занятия ще спомогнат на малките деца да усвоят умения в петте области на развитие – обща и фина моторика, езиково-речево, емоционално, познавателно, а на техните родители – умения да играят заедно с децата си, да общуват и взаимодействат повече. Чрез играта с децата ще се работи за усвояване на българския език и за по-добра подготовка и адаптация към детската градина или училище.

Групата „Магията на думите“ е предназначена за деца от 1-4 кл., които не владеят добре български език и имат затруднения в усвояване на учебния материал. Занятията ще се водят от педагог, квалифициран в работата си с деца билингви и обучен за работа в мултикултурна среда. Материалът ще бъде съобразен с учебните програми за 1-4 кл. и същевременно структуриран в програма, която ще бъде гъвкава и ще дава възможност за промени и допълнения, съобразени с индивидуалните възможности и потребностите на децата. Ще бъдат използвани различни дидактични и сюжетно-ролеви игри и ще бъдат изработени т.н. похвалки за децата, чрез които да се стимулира техния труд и усърдие.

Всеки месец двете групи ще посещават постановки на Кукления театър като това първо докосване до театъра като изкуство ще спомогне за изграждане на умения за социално общуване. Предвижда се и организирането на еднодневна екскурзия до гр. Варна с познавателна цел. Децата ще се возят на автобус, ще посетят зоологическата градина и аквариума, ще видят морето. За почти всички от тях това ще бъде първото им излизане извън града и със сигурност ще е наситено с емоции и нови преживявания.

Отделно от детските групи ще бъде сформирана и група за родители, водена от психолог. В тази група ще се работи за повишаване знанията и уменията на родителите относно различни области на детско развитие, ще се провеждат разговори на теми като: посещение в детската градина, готови ли са децата им за първи клас, как се справят с учебния материал. Групите ще бъдат тематични и същевременно достатъчно гъвкави, за да се съобразят с възникнали проблеми и предизвикателства пред родителите.

В началото на октомври вече беше проведена информационна среща с родители на деца – потенциални участници в двете групи. Идеята за създаването на Детска къща „Слънчеви усмивки“ беше посрещната с ентусиазъм. Тази инициатива ще продължи до юни 2016 г., а програмата „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца“ се изпълнява до юни 2019 г.

 

 

« назад

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.