Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Новини
Партньори
Сдружение "Самаряни"
 
Начало  »  Новини

Хабитат България набира средства за помощ на Хаити

Дарените средства ще бъдат незабавно и ефективно използвани по програмата за възстановяване, разработена от Хабитат, за да бъдат решени жилищните проблеми на пострадалите от земетресението в краткосрочен и дългосрочен план.

Елементите на нашата програма за подкрепа са:

 

• Осигуряване на инструменти и материали за ремонти от първа необходимост

Тези комплекти от инструменти и материали ще помогнат на семействата да осъществят неотложни ремонти и да изградят временни конструкции, където да се подслонят. Всеки от комплектите съдържа: платна от брезент/мушама, тел, въже, лост, мистрия, ръкавици, пирони, кофа, ножовка, чук и трион. Всичко това е пакетирино в заключващ се контейнер, който може да бъде използван и за други цели по-късно.

• Съдействие при разчистването на отломките/ремонт на частично запазени жилища

За да бъде осигурено пространство за ремонтни и строителни дейности, Хабитат ще помогне като мобилизира хора, които да разчистват отломките и да сортират материали, които могат да бъдат повторно използвани за изграждане на временни постройки. След това ще започне да ремонтира жилища, в които щетите не са особено големи. При разчистването ще бъдат приложени инициативи като т.нар. „пари в брой срещу работа”, по които местни жители от засегнатите райони се организират в работни екипи и им се предоставят инструменти – лопати, колички, лостове и др. Този вид инициативи осигуряват минимално заплащане, с което да бъдат посрещнати други належащи нужди и допринася за доброто самочувстиве на хората тъй като им дава възможност активно да се включат в дейностите по възстановяването след земетресението.

• Създаване на ресурсни центрове на Хабитат Интернешънъл

Чрез ресурните центрове Хабитат си партнира с местния бизнес, обществени организации, правителства и други неправителствени организации, за да насърчава икономическото развитие и да помага на местните жители да изградят наново домовете си. Центровете се фокусират върху специфичните местни нужди и затова всеки от тях е уникален. Дейностите могат да включват обучение в строителни умения, подкрепа за малки бизнес начинания, отдаване под наем на инструменти или машини, обучение по финансова грамотност и съвети за играждане на жилища устойчиви на природни бедствия.

• Поетапно изграждане на жилища

Веднага щом условията станат подходящи за работа, Хабитат ще започне строителната си дейност. Възстановяването на домовете ще започне с изграждането на един основен модул на жилището, към който в последствие ще могат да се добавят нови помещения. Тези основни модули отговарят на международните стандарти Sphere и осигуряват адекватно жилищно пространство и санитарни условия за едно средно петчленно хаитянско семейство. Според нас, ще са необходими хиляди такива жилища.

Разрушителното земетресение от 12 януари 2010 в Хаити задълбочи вече съществуващите хуманитарна криза и крайна бедност в страната. За да реагира на нуждата от спешна помощ, Хабитат Интернешънъл разработи този извънреден план, с който да помогне на пострадалите да получат възможно най-скоро сигурен подслон. Като се имат предвид мащабите на разрушенията, очакваме дейностите по възстановяването на домовете на хората да отнемат няколко години, което означава, че дълго след като медиите и екипите за медицинска помощ си заминат от Хаити, Хабитат Интернешънъл ще присъства в страната и ще подкрепя местните жители в усилията им да си възвърнат домовете и надеждите.

Хабитат България съществува от 2001 година като Фондация „Подслон за човечеството” и работи по няколко проекта за подобряване на жилищните условия в страната. За повече информация посетете www.habitatbulgaria.eu

Името Хабитат и доказаната способност на организацията да набира средства от различни дарители и доброволци са довели до значителни промени в повече от 80 страни по света. В резултат на опита, натрупан след големите природни бедствия като урагана Катрина и вълните цунами в Индийския океaн, Хабитат е разработила ефективни системи за реакция в случай на природни бедствия.

Habitat for Humanity и природните бедствия

Голяма част от дейностите на Хабитат се съсредоточават върху жилищните нужди, които възникват в резултат на бедствия или хуманитарни конфликти. Хабитат предоставя и експертни знания, свързани с: техническа информация; разработване на проекти и програми и реализацията им; политики, протоколи и процедури за реакция при природни бедствия. Предоставяме подкрепа и информация за облекчаване на последствията от и подготовката за посрещане на природни бедствия.

Habitat for Humanity International (www.habitat.org) е християнска организация, която си сътрудничи с всички, посветени на каузата за елиминиране на мизерните жилищни условия. От основаването си през 1976, Хабитат е построила или ремонтирала повече от 350 000 жилища по света и е осигурила скромни, финансово достъпни жилища за повече от 1,75 милиона души.

 

В Европа и Централна Азия Хабитат работи в 20 държави, където строи и ремонтира жилища, предлага микрофинансиране за подобряване на жилищните условия, реализира проекти, свързани с осигуряването на питейна вода и канализационна структура, реакция в случай на природни бедствия и лобиране за каузата на достъпните жилища. Всички дейности се осъществяват с участието на самите нуждаещи се от подкрепа. Само в този регион дейностите на Хабитат, в които се включват и доброволци, са помогнали на 8 000 семейства. За повече информация посетете www.habitateurope.org

 

За дарения: Фондация „Подслон за човечеството”

УниКредит Булбанк, SWIFT/BIC UNCRBGSF

За дарения в лева: IBAN - BG78 UNCR 9660 1066 8527 09

За дарения в USD: IBAN - BG20 UNCR 9660 1166 8527 02

За контакт:

Яна Дочева, Координатор дарители и доброволци, Хабитат България, ул. Виктор Юго 5, София 1124, тел. 02/983 24 10, y.docheva@habitatbulgaria.org

 

 

« назад

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.