Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Новини
Партньори
Сдружение "Самаряни"
 
Начало  »  Новини

Обучение за семейно бюджетиране в Кюстендил по Проект „За по-добри жилища“

Четвъртото поред обучение в рамките на проект „ За по-добри жилища“ се проведе в гр. Кюстендил на 25 септември 2014 г. Обучението беше на тема "Управление на семейния бюджет“ и има за цел да изгради практически умения за планиране на приходите и разходите в семействто и успешно справяне с кризисни финансови ситуациии, въпреки ограничените доходи. Организирахме обучението заедно с НЧ „Васил Левски 1965“ в кв. Изток. Включиха се над 15 участници от местната общност, които са били посетени и консултирани от нашите жилищни медиатори или предстоят да бъдат посетени.

Основният акцент на проекта е предоставянето на знания и подкрепа на общности с ниски доходи за подобряване на жилищните условия, в които живеят. Хабитат България и партньорите работят по създаването и утвърждаването на нова услуга, наречена „жилищен медиатор“, която се предоставя за период от 6 месеца в трите пилотни региона (Търговище, Кюстендил и София). Ролята на жилищния медиатор е да консултира и подкрепя клиентите в процеса на ремонтиране, изграждане или узаконяване на техните домове. Изпълнението на проекта ще продължи до януари 2015 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Подслон за човечеството“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България.

 

 

« назад

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.