Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Новини
Партньори
Сдружение "Самаряни"
 
Начало  »  Новини

Как да пестим от сметки за електричество и вода и да поддържаме жилището си в добро състояние

Как да пестим от сметки за електричество и вода и да поддържаме жилището си в добро състояние – това бяха основните теми, които обсъждахме на проведеното на 06 септември 2014 г. обучение „Поддържане на дома“. Обучението беше част от изпълнявания от Хабитат България и трите партньорски организации „Клуб на НСО“, Търговище, Фондация „Здраве и социално развитие“, София и НЧ „Васил Левски 1965“ – Кюстендил проект „За по-дбори жилища“.

В края на юли в гр. Търговище проведохме първото по рода си такова обучение. Тази събота го направихме за жители на кв. Факултета, гр. София. Целта на този уъркшоп е изграждане на практически умения за поддържане на жилището в добро състояние, така че освен средата на живот да бъде безопасна и здравословна, да бъде и енергийно ефективна. Стремежът на този нов за Хабитат България модул бе участниците да усвоят новите понятия и съвети чрез преживяване и симулиране на реални ситуации от техния бит. Участниците бяха въвлечени в ролеви игри, които да ги провокират да се замислят за начините, по които използват електоренергия и вода у дома и сами да стигнат до изводи как могат да използват тези ресурси по-ефективно. Обучението беше водено от Експерта Жилищни подобрения по проекта - Ася Добруджалиева, която във втората част на обучението направи и доста обстойно представяне на материали, технологии и изисквания за различните видове ремонтни дейности, които нашите клиенти традиционно извършват.

Проектът „За по добри жилища” е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г. Основният акцент на проекта е предоставянето на знания и подкрепа на общности с ниски доходи за подобряване на жилищните условия, в които живеят. Хабитат България и партньорите работят по създаването на нова социална услуга, наречена „жилищен медиатор“, която се предоставя за период от 6 месеца в трите пилотни региона. Ролята на жилищния медиатор ще бъде да консултира и подкрепя клиентите в процеса на ремонтиране, изграждане или узаконяване на техните домове. Участниците в обученията бяха на практика настоящи и потенциални клиенти на жилищните медиатори в кв. Факултета. Жилищните медиатори преминаха 3-дневно обучение през май и от юни работят на терен. Те ще бъдат подкрепяни и супервизирани от партньорските организации по места. Изпълнението на проекта ще продължи до януари 2015 г.

Още снимки може да видите на страницата на Хабитат България https://www.facebook.com/pages/Habitat-for-Humanity-Bulgaria/329388986708

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Подслон за човечеството“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България.

 

 

« назад

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.