Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Новини
Партньори
Сдружение "Самаряни"
 
Начало  »  Новини

Пресконференция за представяне работата на Коалиция "Достоен дом"

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в пресконференция във връзка с представянето на работата на Коалиция за подобряване на жилищните условия в България "Достоен дом" и приключването на проект „Достоен дом" – създаване на коалиция за борба с лошите жилищни условия", реализиран от Хабитат България/Фондация „Подслон за човечеството" и финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г. Пресконференцията ще се проведе на 09 септември 2014 г. (вторник) от 10:00 ч. в Бест Уестърн Плюс Сити Хотел, зала City - конферентен етаж, ул. "Стара планина" № 6 (пресечна на бул. Дондуков, срещу Операта).

Коалиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом" е неформално обединение на равнопоставени организации, водени от общото желание, позиции и идеи за осигуряване на по-добри жилищни условия в България. В нея членуват 24 оргнаизации - представители на държавни и местни структури, НПО, бизнес сектор и съсловни организации. Създадена е в рамките на проект „Достоен дом" – създаване на коалиция за борба с лошите жилищни условия, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. Проектът беше изпълнен в рамките на една година, със съдействието на ПОФ „Читалища" в Плевен, „Клуб на НСО" в Търговище и „Амала-Приятели" в Дупница.

Основни акценти в работата на коалицията са:

• Осигуряване на експертна подкрепа при разработването на стратегически документи, усъвършенстването на правната рамка и вземането на решения по въпроси, отнасящи се до жилищната политика;

• Мобилизирането и обединяването на ресурсите на организациите от гражданското общество, държавните и местни власти, бизнеса, академичните структури и други заинтересовани страни в дух на партньорство и сътрудничество за формирането и реализирането на жилищната политика;

• Наблюдение на процеса по прилагане на жилищната политика и изпълнението на поетите ангажименти;

• Създаването на условия за повишаване на капацитета на гражданските организации, въвлечени в процеса и обмен на информация между тях;

• Насърчаването на граждански инициативи за подобряване на жилищните условия и въвличането на местните общности в посрещането на жилищни нужди на лица от уязвимите групи.

В рамките на Коалицията работят две работни групи за подобряване жилищната политика на национално и на местно ниво, които изготвиха няколко становища и предложения, свързани с подобряване жилищните условия и жилищната политика в България. Предложенията бяха внесени в Министерство на Инвестиционното Проектиране, Министерство на Регионалното Развитие и други държавни и местни институции. Изготвена бе и стратегия за застъпничество, която Коалицията да следва в следващите няколко години за защитаване на основните каузи и приоритети, идентифицирани на местно и национално ниво.

С цел повишаване капацитета на организациите от страната за извършване на застъпничество на местно ниво, бяха организирани 3 еднодневни уъркшопа на тема: „Жилищни политики и застъпничество на местно ниво", които се проведоха в Дупница, Търговище и Плевен. В обученията всеха участие над 57 участника, представители на местни НПО, общински институции и местни власти.

Говорители на пресконференцията ще бъдат:

г-н Минчо Бенов, Директор - Хабитат България

г-н Атанас Буглов, Управител - Винербергер ЕООД

арх. Николай Гълъбов Зам. председател - Камара на архитектите в България

г-жа Юлия Любенова, Председател – Сдружение „Амала – Приятели", Дупница

С уважение и в очакване на Вашето потвърждение,

Боряна Първанова / Хабитат България

Т: 02 983 24 10 / М: 0898 69 10 06 / Е: parvanova@hfh.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Подслон за човечеството" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България

 

 

« назад

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.