Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Новини
Партньори
Сдружение "Самаряни"
 
Начало  »  Новини

Обучения за семейно бюджетиране и поддържане на жилището в Търговище по Проект „За по-добри жилища“

В продължение на два последователни дни /30 и 31 юли, 2014 г./ Хабитат България, съвместно с партньора си от Търговище – Клуба на НСО, проведоха две обучения по теми, свързани с подобряване на жилищните условия на семейства с ниски доходи. В първия ден обучението беше на тема "Управление на семейния бюджет", а във втория ден - "Поддържане на дома", като вторият модул е изцяло новоразработен и се проведе за първи път. Целта на обученията е изграждане на практически умения за поддържане на домакинството и на основни умения в управлението на семейния бюджет. В обученията бяха включени жители на селата Голямо Ново и Вардун, както и на кв. Малчо Малчев, Търговище. По интересен, интерактивен начин участниците на практика упражниха как да планират разходите на домакинствата си, как да преценяват рисковете в семейното бюджетиране, как да извършват сами малки ремонтни дейности. От двамата ни експерти – Ася Добруджалиева и Иван Китов, участниците получиха много полезни и практични идеи и съвети.

 

Обученията са част от проект „За по добри жилища”, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г. Проектът се изпълнява в партньорство с три местни организации, работещи за подобряване на социално-икономическия статус на социално-уязвими групи: „Клуб на НСО“, Търговище, Фондация „Здраве и социално развитие“, София и НЧ „Васил Левски 1965“,Кюстендил. Основният акцент на проекта е предоставянето на знания и подкрепа на общности с ниски доходи за подобряване на жилищните условия, в които живеят. Хабитат България и партньорите работят по създаването на нова социална услуга, наречена „жилищен медиатор“, която се предоставя за период от 6 месеца в трите пилотни региона. Ролята на жилищния медиатор ще бъде да консултира и подкрепя клиентите в процеса на ремонтиране, изграждане или узаконяване на техните домове. Участниците в обученията бяха на практика настоящи и потенциални клиенти на жилищните медиатори в Търговищко. Жилищните медиатори вече преминаха 3-дневно обучение и от юни работят на терен. Те ще бъдат подкрепяни и супервизирани от партньорските организации по места. Изпълнението на проекта ще продължи до януари 2015 г.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Подслон за човечеството“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България.

 

 

« назад

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.