Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Новини
Партньори
Сдружение "Самаряни"
 
Начало  »  Новини

Работна среща за структуриране на услугата „жилищен медиатор“ в гр. Търговище

Работата по проект "За по -добри жилища" върви успешно и активно. На 2-3 април 2014 г. в Търговище проведохме работна среща на екипа по проекта. Целта на срещата беше да се изяснят задачите, функциите, компетенциите и начина на предоставяне на бъдещата услуга "жилищен медиатор". В много приятна работна атмосфера успяхме да обсъдим доста важни за нас теми. Въз основа на предварително направените проучвания сред местните общности в трите пилотни региона дискутирахме какви точно ще са ролите на жилищния медиатор и направихме длъжностната характеристика. Отделихме време, за да създадем анкетата за първоначалното домашно посещение, с която жилищните медиатори ще оценяват жилищната ситуация на посетените семейства и ще приоритизират услугите, от които те биха имали нужда. Подробно обмислихме от обучение по какви теми биха имали нужда жилищните медиатори, с цел да подготвим програмата за обучителния уъркшоп, който ще се проведе в края на май в София.

В срещата се включиха представители на четирите партньорски организации - Клуб на НСО - Търговище, Фондация " Здраве и социално развитие" - София, НЧ "В. Левски - 1965" - Кюстендил и Хабитат България, както и Юлия Любенова от Сдружение „ Амала – Приятели“. Проектът "За по-добри жилища" е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП 2009 - 2014 г.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Подслон за човечеството“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България.

 

 

« назад

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.