Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Новини
Партньори
Сдружение "Самаряни"
 
Начало  »  Новини

5 октомври 2009 - Световен ден за правото на жилище

През 1985 година ООН обявява първия понеделник на месец октомври за Световен ден за правото на жилище, с което да утвърди правото на всеки човек да има подслон и да насочи вниманието на обществеността към огромната нужда от жилища, която съществува навсякъде по света. По цял свят Habitat for Humanity организира различни инициативи по случай Световния ден за правото на жилище, защото:

 

• всяка година 10 милиона души по света умират заради мизерните условия, в които живеят;

 

• около 95 милиона души, около една трета от човечеството, имат жилищни проблеми – нямат дом, живеят в пренаселени или мизерни помещения или нямат финансовата възможност да ги изплащат или поддържат;

 

• дете, което живее в бедност е изложено на 10 пъти по-голям риск от заболявания в сравнение с дете, което живее в подходящите жилищни условия;

 

• децата, които живеят в пренаселено жилище често не достигат гимназиалната степен на образование.

 

Чрез своите дейности Хабитат България популяризира идеята за адекватните жилищни нужди като основно човешко право и работи върху конкретни проекти в посока премахване на мизерните жилищни условия, защото:

 

 

• въпреки многобройните инициативи за достъпност на градската среда, много от домовете, в които живеят хора с увреждания, не отговарят на специфичните им нужди;

 

• неприемливите жилищни условия са една от честите причини децата да бъдат отделяни от семействата им и настанявани в институции, което дава отрицателен ефект върху тяхното физическо, емоционално и социално развитие.

 

За да получите, по-подробна информация за инициативите ни, свързани с правото на жилище, прочетете за проектите на Хабитат България в посока подобряване на жилищните условия на деца и младежи с физически увреждания и деца, за които съществува риск от изоставяне – секция Какво правим.

 

 

« назад

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.