Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Начало  »  За Habitat  »  HFH International

HFH International

Habitat for Humanity International (HFHI) e една от най-значимите международни фондации, чиято дейност е насочена към подобряване на жилищните условия. Habitat for Humanity International е създадена през 1976 г. в САЩ и за кратък период от време открива свои филиали в целия свят. До момента над 300 хиляди жилища в повече от 100 държави по света са построени и/или подобрени с помощта на организацията и нейните доброволци.

Хабитат създава партньорства между хора от различни раси, религии и социално и обществено положение с цел изграждането на домове за нуждаещи се семейства.

Днес, повече от 1.5 милиона души по света живеят в по-безопасни и хигиенични жилища, съобразени с финансовите им възможности, благодарение на Хабитат.

Къде работим

Habitat for Humanity развива дейност в повече от 100 страни и 3 000 общности по света. Местните клонове получават подкрепа от национални и регионалните офиси, които осигуряват обучение, информация и насоки.

Хабитат в Европа и Централна Азия

Хабитат работи в 20 страни от Европа и Централна Азия като се съсредоточава върху дейности като строеж и ремонт на жилища, микрокредитиране за ремонт, подобряване на водоснабдяването и канализацията, помощ при природни бедствия, застъпничество за нуждаещи се семейства. До момента 6 000 семейства от региона са се възползвали от нашите програми за подобряването на жилищните условия.

Регионалният офис на Хабитат за Европа и Централна Азия са намира в Братислава, Словакия. - http://www.habitateurope.org

Принципи на работа

Един от основните принципи на Хабитат е да предлага скромни, достъпни жилища: жилищата, построени от нас са прости, но комфортни и се изплащат чрез поносими ипотеки. Цената на жилищата се формира единствено от разходите за построяването им, така че да бъдат достъпни за семейства с ниски доходи, които ги изплащат на месечни вноски и период, съобразени с техните възможности. Програмите на Хабитат не са дарителски и затова всички бъдещи домопритежатели участват с доброволно положен труд при построяването на техни или чужди къщи, подпомогнати от екипи чуждестранни и местни доброволци. Тези основни принципи се прилагат при всички програми на Фондацията, модифицирани според спецификите на всеки проект.

Как мога да получа повече информация?

За повече информация, моля посетете сайта на HFHI: http://www.habitat.org

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.