Habitat for Humanity Bulgaria
You need to install, upgrade or enable your Flash Player
Начало  »  Какво правим  »  Бъдещи проекти

Бъдещи проекти

Обучителна програма във връзка със Закона за управление на етажната собственост

Проект Еко-къщи

Хабитат България разработва нова програма, свързана с енергийната ефективност, насочена към обновяването на жилища в цялата страна, която ще се основава на прилагането на новия Закон за управление на етажната собственост. Идеята ни е да помогнем на собствениците на панелни жилища да създадат свои сдружения и да им предоставим обучение за това как най-добре да се възползват от новите законови разпоредби. Предвиждаме да сме в състояние да правим препоръки относно ремонта на сградите с цел постигане на енергийна ефективност и намаляване на разходите за електричество, отопление и други. Обучението ще бъде за ръководителите на сдруженията, които от своя страна ще предават информацията на своите членове.

Развитие на местните общности - пилотен проект

азвитие на местните общности

Хабитат България планира започването на пилотен проект за развитие на общността в село Крайници близо до Дупница, където вече работим със семейства и партньорска организация. Желанието ни е да демонстрираме модел за справяне с мизерните жилищни условия като същевременно прдложим и възможности за образование и обучение, работни места и социална интеграция. Строителните дейности ще включват: изграждане на нови базови къщи, ремонти с цел хигиенизиране и енегргийна ефективност на съществуващи сгради, изграждане на инфраструктура.

 
Изработен от Сливен НЕТ; Програмиране от Христо Друмев.